ෆ්ලැනරි ඕ කොනර් වයස හයේදී කළ හාස්කමක් ගැන 1932 දී නිපදවනු ලැබූ චිත්‍රපටියක්, නැරඹිමට මට අවස්ථාවක් එළඹුණි. ඒ ඇයගේ ගොවිපළේ සිටි කිකිළි පැටවෙකුට පසුපසට අවිදීමට පුහුණු කිරීමය. පසුව ඇය සුප්‍රසිද්ධ ඇමෙරිකානු ලේබිකාවක් බවට පත්විය. එම කාර්යයේ නවතාවයට අමතරව මෙම ඓතිහාසික කොටස නිවැරදි රූපකායක් බව මම කල්පනා කළෙමි. ඇයගේ සාහිත්‍යමය හැකියා සහ ආත්මික අදහස් නිසා ඇය ඇත්තෙන්ම වසර 39 ක් පසුපසට අවිද්දාය. ඇය සිතුවේ සහ ලීවේ සංස්කෘතියට එරෙහිවය. ප්‍රකාශකයෝ සහ පාඨකයෝ සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යාකූල වූයේ ඇයගේ බයිබලීය තේමාවන් ඔවුන් සිතූ ආකාරයට වඩා විරුද්ධ ආකාරයකට ක්‍රියාත්මක වූ නිසාය.

යේසුස්වහන්සේ අනුකරණය කරන්නන්ගේ ජීවිතය සාමාන්‍ය ජීවිතයකට වඩා පටහැනි වීම අනිවාර්ය වේ. යේසුස්වහන්සේගේ “ස්වභාවය” දෙවියන්වහන්සේගේ මෙන් වුවද උන්වහන්සේ මිනිසුන් බලාපොරොත්තු වූ ලෙසට ක්‍රියාත්මක වූයේ නැත (2:6). උන්වහන්සේ තම බලය තම වාසියට භාවිතා කළේ නැත. ඒ වෙනුවට උන්වහන්සේ හිස්වී සේවකයෙකුගේ තත්ත්වයට පත් වුනි (6-7 පද). මැවිල්ලේ ස්වාමින් වන ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ප්‍රේමය නිසා මරණයට භාර විය. උන්වහන්සේ මහිමය නොව යටහත්කම අල්ලාගත් සේක. උන්වහන්සේ බලය අල්ලා නොගෙන පාලනය අත්හැරිය සේක. යේසුස්වහන්සේද එක් අතකින් පසුපසට ඇවිද්ද සේක. ඒ ලෝකයේ බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමවලට විරුද්ධවය.

බයිබලය අපට එසේ කිරීමට පවසයි (5 පදය). යේසුස්වහන්සේ මෙන් අපද පාලනය කරනවා නොව සේවය කරමු. අප කැපී පෙනිම වෙත නොව යටත්කම වෙත පා නගමු. අපි ගන්නවා වෙනුවට දෙන්නෙමු. යේසුස්වහන්සේගේ බලයෙන් අපි පසුපසට ඇවිදිමු.