ෆිලඩෙල්ෆියා නගරයේ වල් බිහිවී ඇති හිස් ඉඩම් පවිත්‍රවී අලංකාර මල් සහ ගස්වලින් පිබිදෙන්නට පටන්ගත් විට අවට සිටින අයගේ සමස්ථ මානසික සුවයද උද්දීපනය විය. මෙය ආර්ථිකව වැටී සිටින අය පිළිබඳවත් සත්‍යයක් බව ඔප්පු විය.

වෛද්‍ය යුජිනියා සවුත්ට අනුව හරිතවර්න ශාඛ මානසික සුවයට රුකුලක් බවට සාක්‍ෂි වැඩිවෙමින් පවතී. එය විශේෂයෙන් වැදගත්වන්නේ දුගී වටාපිටාවල සිටින සෙනඟටය. ඇය පෙන්සිල්වේනියාවේ පෙරෙල්මන් වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ අචාර්යවරියක් වන අතර මෙම විෂය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක හවුල් කතෘවරියකි.

දෙවියන්වහන්සේගේ අලංකාර ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ අනාගතවක්තෘ යෙසායාගේ දර්ශනයෙන්, ඉශ්‍රායෙලයේ සහ යූදාහි පීඩිත සෙනඟ අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගත්තෝය. යෙසායා ප්‍රකාශ කළ සියලු විනාශය සහ විනිශ්චය මධ්‍යයෙහි, මේ දීප්තිමත් පොරොන්දුව මුල් බැස තිබින: “වනාන්තරයද වියළි දේශයද ප්‍රීතිවන්නේය; කාන්තාරය ප්‍රීතිමත්වී සෙව්වන්දී මෙන් මල් දරන්නේය. සන්තෝෂයද ගී කීමද ඇතුව එය බොහෝසේ මල් දරා ප්‍රීතිමත්වන්නේය;” (යෙසායා 35:1-2).

අද අපගේ තත්ත්‍වය කුමක් වූවත්, අපගේ ස්වර්ගීය පියාණන් අලුත් බලාපොරොත්තුවකින් අපව ස්ථාපිත කරන අනර්ඝ ක්‍රම නිසා අපටත් ප්‍රීති විය හැක. උන්වහන්සේගේ මැවීම තුළින්ද එසේ විය හැක. අප අධෛර්ය වන විට, උන්වහන්සේගේ මහිමය සහ අලංකාරය ගැන මෙනෙහි කර අපි ශක්තිමත් වෙමු. “බෙලහීන අත් බලවත්කර, වෙවුලන දණහිස් සවිකරන්න” යනුවෙන් යෙසායා දිරිමත් කරන්නේය (3 පදය).

මල් කිහිපයකට අපගේ බලාපොරොත්තු නැවත පණ ගැන්වීමට හැකියාව ඇත්ද? අනාගතවක්තෘ වරයෙක් එසේය කීවේය. අපට බලාපොරොත්තුව දෙන දෙවියන්වහන්සේටද එසේ කළ හැකිය.