සාරාගේ අමුතු රෝග තත්ත්වය නිසා ඇයගේ සන්ධි විසන්ධි වේ. ඒ හෙයින් ඇය ගමන් කරන්නේ විදුලි රෝද පුටුවකිනි. ටික දවසකට පෙර රැස්වීමකට යන පිණිස ඇය දුම්රිය පොළට ගිය විට සෝපානය කැඩී ඇති බව දැන ගත්තාය. ඉන්පසු වේදිකාවට යාමට කිසිම ක්‍රමයක් නොමැතිව කෙනෙක් ඇයට උපදෙස් දුන්නේ කුලී රථයකින් විනාඩි හතළිහක් පමණ දුරින් ඇති වෙනත් දුම්රිය පොළකට යන ලෙසටය. කුලී රථයකට කථා කළත් එය පැමිණියේ නැත. එම නිසා සාරා රැස්වීමට යාම නවතා නිවසට ගියාය.

කණගාටුවට කාරණයක් නම් සාරාට මෙය නිතර නිතර සිදුවීමයි. කැඩුණු සෝපාන නිසා ඇයට දුම්රියට නැගීමට නොහැකි වුනි. අමතක වූ විදුලි පුටු පාලම් නිසා ඒවා උඩින් යාමට ඇයට නොහැකිවේ. ඇය නිතරම උදව් ඉල්ලන හෙයින් සමහර විට දුම්රිය පළ කාර්යය මණ්ඩලය ඇය කරදරකාරියක් ලෙසට සැළකූහ. ඇය බොහෝ විට කඳුළට ආසන්නව සිටියාය.

මනුෂ්‍ය සම්බන්ධතා ගැන ඇති බයිබලීය පනත් වලින් ප්‍රධාන එක “නුඹට මෙන් නුඹේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න” (ලෙවී කථාව 19:18; රෝම 13:8-10) යන්නයි. එසේම උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය බොරුකීම, සොරකම් කිරීම සහ අන් අයව අපයෝජනයට ලක් කිරීම යනාදියෙන් අපව වළක්වන්නේය (ලෙවී කථාව 19:11; 14). එසේම එය අප වැඩ කරන විධියද වෙනස් කරන්නේය. වැඩ කරන අයට සාධාරණ ලෙස සැළකිය යුතු වේ (13 පදය). එසේම අප සියල්ලෝම දුප්පතුන් කෙරෙහි ත්‍යාගශීලි විය යුතු වෙමු (9-10 පද). සාරාගේ ජීවිතයේදී සෝපාන සහ පාලම් අලුත්වැඩියා කරන අය කරන්නේ වැදගත් රැකියාවක් නොවේ. නමුත් ඔව්හු අන් අයට වැදගත් සේවයක් ඔප්පු කරති.

අපි වැටුපට හෝ වෙනත් පුද්ගලික ප්‍රයෝජනයක් හෝ නිසා පමණක් රැකියා කරමු නම් අන් අය ඉක්මණින් අපට කරදරයක් බවට පත්වේ. නමුත් අපි අපගේ රැකියා ප්‍රේමය දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලෙස සළකන්නේ නම් එවිට සාමාන්‍ය දෛනික වැඩ ශුද්ධ කාර්යයක් බවට පත්වේ.