අරුම පුදුම ලෙස වියමන් කරන ලද ප්ලාස්ටික් බිත්ති සහිත ශත වර්ෂයකට ආසන්න පැරණි නිවසක මගේ පවුල ජීවත් වූහ. මෙම බිත්තිවල පින්තූරයක් එල්ලා තැබීමට නම් මට ලී ආධාරකයකට ඇණයක් විදීමට හෝ ආධාරක සඳහා ප්ලාස්ටර් ආධාරකයක් භාවිතා කිරීමට හෝ සිදුවනු ඇතැයි ඉදිකිරීම් කරුවෙක් මට අවවාද කළේය. එසේ නොමැති නම් පින්තූරය බිම වැටීමට අවදානමක් ඇති අතර සිදුරක්ද බිත්තියේ ඇති විය හැකිය.

යෙසායා දිවැසිවරයා එලියාකිම් නම් කුඩා බයිබල් චරිතයක් විස්තර කළේ ඇණයක් බිත්තියක් තුළට තදින් සවි කළාක් මෙන්ය. දූෂිත නිලධාරී ෂෙබ්නා මෙන් නොව (යෙසායා 22:15-19) එසේම ශක්තිය සඳහා තමන් දෙස බලා සිටි ඉශ්‍රායෙල් ජනතාව මෙන් නොව (8-11 පද) එලියාකිම් දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීය. හෙසකියා රජු වෙනුවෙන් මාලිගාවේ පරිපාලක ලෙස එලියාකිම්ව උසස් කිරීම ගැන අනාවැකි පළ කරමින් යෙසායා ලීවේ එලියාකිම්ව “සවි තැනක ඇණයක් මෙන්” පිහිටෙවු බවයි (23 පදය). දෙවියන් වහන්සේගේ සත්‍යය සහ අනුග්‍රහය තුළ සුරක්‍ෂිතව නැංගුරම් ලා සිටි එලයාකිම් ඔහුගේ පවුලට සහ ඔහුගේ ජනතාවට උපකාරයක් වනු ඇත (22-24 පද).

එහෙත් යෙසායා මෙම අනාවැකිය අවසන් කළේ කිසිම පුද්ගලයෙකුට, මිතුරන්ට හෝ පවුලේ අයට හෝ අවසාන ආරක්‍ෂාව විය නොහැකි බවත් අප සියල්ලන්ම එහිදී අසමත් වන බවත් සිහිගන්වමිනි (25 පදය). අපගේ ජීවිත සඳහා විශ්වාසදායක එකම නැංගුරම වන්නේ යේසුස්වහන්සේය (ගීතාවලිය 62:5-6; මතෙව් 7:24). අප අන් අය ගැන සැළකිලිමත් වෙමින් ඔවුන්ගේ බර බෙදා ගන්නා කල කිසි විටෙකත් ඔවුන්ව අත්නාරින උන්වහන්සේ වෙතට ඔවුන්ව යොමු කරමු.