ඔබ දූෂ්‍ය කථාව අවසන් කරන්නේ කෙසේද? උසස් විදුහලක් “දූෂ්‍ය කථාව නැත” යනුවෙන් ප්‍රතිඥාවක් ලබා ගැනීමට තීරණය කළේය. “අපගේ පාසැලේ බිත්ති සහ දේපළ තුළ මම කිසිම ආකාරයේ දූෂ්‍ය වචන පාවිච්චි නොකරන බවට මෙයින් ප්‍රතිඥා දෙමි” කියා සිසුන් ප්‍රකාශ කරති. මෙය උදාර උත්සාහයකි. නමුත් යේසුස්වහන්සේට අනුව පිටස්තර නීතියකට හෝ ප්‍රතිඥාවකට දූෂ්‍ය කථාවේ දුගඳ වසාලිය නොහැක.

අපගේ මුඛයෙන් නිකුත් වන වචන වල දුර්ගන්ධය ඉවත් කිරීම පටන් ගන්නේ අපගේ හදවත් අලුත් කර ගැනීමෙනි. ගසක් එහි ඵල වලින් හඳුනා ගන්නාක් මෙන් (ලූක් 6:43-44) යේසුස්වහන්සේ පැවසුවේ අප උන්වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ හදවත සමග සුසර වී සිටිනවාද නැද්ද කියා පෙන්නුම් කරන බවය. ඵලය යනු පුද්ගලයාගේ කථාවයි. “මක්නිසාද මුඛය කථා කරන්නේ සිතේ පූර්ණකමෙන්ය” (45 පදය). ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පෙන්නුම් කළේ අපට මුඛයෙන් පිටවන දේවල් ඇත්තටම වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම් උන්වහන්සේ අපට උපකාර කරන ලෙස අපගේ හදවත් වෙනස් කර ගැනිීමට අපි අවධානය යොමු කළ යුතු බවයි.

වෙනස් නොවූ හදවතකින් එන දූෂ්‍ය භාෂාව පාලනය කිරීමට පිටස්තර පොරොන්දු නිෂ්ඵලය. අපට දූෂ්‍ය කථාව නැති කර ගත හැක්කේ පළමුවෙන් යේසුස්වහන්සේව විශ්වාස කිරීමෙන්ද (1 කොරින්ති 12:3) සහ ඊට පසු ශුද්ධාත්මයාණන්ට අපව පූර්ණ කරන ලෙස ඇරයුම් කිරීමෙන්ද (එපීස 5:18) වන්නේය. අපව ජ්වලිත කිරීමටත් අඛණ්ඩව දෙවියන්වහන්සේට ස්තුති කිරීමටත් (20 පදය) සහ අන් අයට දිරිය දෙන සහ ගොඩනගන වචන කථා කිරීමටත් (4:15, 29; කොලොස්සි 4:6) උපකාර කිරීමට උන්වහන්සේ අප තුළ ක්‍රියා කරන සේක.