අපගේ කතුවරුන්

සියල්ල දර්ශනය කරන්න

Nancy Gavilanes විසින් රචිත ලිපි

ආත්මික උරුමයක් තබා යෑම

අපි යෞවනියන්ව සිටියදී මාගේ මව යේසුස්වහන්සේව තම ගැළවුම්කරුවාණන් ලෙස පිළිගැනීමේ තීරණය වටහා ගැනීමට මටත් මගේ සහෝදරියටත් නොහැකි වූ නමුත් ඇය තුළින් අප වෙනසක් දුටු බව ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීමටද නොහැකි වුනි. ඇයට වැඩි සමාදානයක් සහ ප්‍රීතියක් තිබූ අතර සභාවේද ඇය විශ්වාසයෙන් යුතුව සේවය කිරීම ආරම්භ කළාය. ඇයට බයිබලය ඉගෙනීමට විශාල පිපාසයක් තිබුණි. ඇය එයට සහභාගී වී උපාධියක්ද ලබා ගත්තාය. මගේ මවගේ තීරණයෙන්…