අපගේ කතුවරුන්

සියල්ල දර්ශනය කරන්න
Jeff Olson

ජෙෆ් ඔල්සන්

ජෙෆ් ඔල්සන්

ජෙෆ් ඔල්සන් විසින් රචිත ලිපි

ඉවසීමට නොහැකි දෙය තුළින් යාම

21 වන සියවසේ විශාලම අන්තර්ජාලීය සමූහනයක් වන්නේ "අත්දැකීම් ව්‍යාපෘතිය" යි. එම වෙබ් අඩවියට මිලියන ගණනාවක් තමන්ගේ අත්දැකීම් බෙදා ගත්තෝය. මා එම සිත් බිඳෙන කථාවන් කියවා ගෙන යන විට අපගේ වේදනාව දකින තේරුම් ගන්න කෙනෙක් දැකීමට අපගේ සිත් කෙතරම් ආශා කරනවාදැයි මට සිතුණි.

උත්පත්ති පොතෙහි මෙම ත්‍යාගය කෙතරම් ජීවනදායකදැයි පෙන්වන තරුණියකගේ කථාන්දරයක් ඇත. හාගර් සමහර විට මිසරයේ ඵාරාවෝ කෙනෙකු විසින් ආබ‍්‍රම්ට…