බොහෝ කල් පාපිස්ස යට දමා තිබූ, බලය ඇති පිරිමින් විසින් ස්ත්‍රීන්ට කරන ලද ලිංගික අපචාර දැන් අනාවරණය වී ඇත. මාතෘකාවෙන් මාතෘකාව දරා ගත් පසු මා අගය කළාවූ පිරිමි දෙදෙනෙක් කළ අපචාර පිළිබඳව අසා මාගේ සිත කම්පා විය. සභාවද මෙම කරුණු වලට නිර්මුක්ත වී ඇත.

දාවිත් එවැනි තත්ත්වයකට වැටුණි. සාමුවෙල් අපට කියන පරිදි එක් සන්ධ්‍යාවක ස්ත්‍රීයක් ස්නානය කරනවා දාවිත් දිටීය (2 සාමුවෙල් 11:2). දාවිත්ට ඇය අවශ්‍ය විය. බැත්ෂෙබා දාවිත්ට ඉතා ලැදි සොල්දාදුවෙකුගේ (උරීයාගේ) භාර්යාව විය. කෙසේ වුවද දාවිත් ඇය සමග සයනය කළේය. තමා ගර්භණී බව බැත්ෂෙබා දාවිත්ට කී විට දාවිත් තැති ගත්තේය. කුරිරු කපටිකමකින් දාවිත් යෝවාබ් තුළින් යුධ පිටියේදී උරීයා මිය යෑමට සැළැස්වීය.

බැත්ෂෙබාට සහ උරීයාට විරුද්ධව කළ බලය අවභාවිතය සැඟවීමට දාවිත්ට නොහැකි විය. මෙහි සියලු වර්ණ යොදා සාමුවෙල් එය අපට පෙන්වන්නේය. අපගේ නපුර ගැන අප ක්‍රියා කළ යුතුවේ.

මෙවැනි කථා අප ඇසිය යුතුය. මන්දයත් අපගේ කාලයේ බලය අවභාවිතා කිරීම ගැන ප්‍රවේශම් වීමටය. මේ දාවිත් “දෙවියන්වහන්සේගේ සිතට එකඟ වූ” (ක්‍රියා 13:22) මිනිසෙකි. එසේම ඔහුගේ ක්‍රියාවලට වගකිව යුතු කෙනෙකි. අපිද නායකයන් බලය අවභාවිතා කරන ආකාරය ගැන යාච්ඤාවෙන් ඔවුන්ව වගකීමට යටත් කරමු.

දෙවියන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් මිදීම ලබා ගත හැකිය. අප තවදුරටත් කියවගෙන යන විට දාවිත්ගේ පැහැදිළි පසුතැවිල්ල අපි දකිමු (2 සාමුවෙල් 12:13). ස්තුතිවන්ත විය හැකි කරුණක් නම් දැඩි සිත් පවා මරණින් ජීවනයට හැරවිය හැකි වීමය.