අපගේ කතුවරුන්

සියල්ල දර්ශනය කරන්න
Estera Pirosca Escobar

එස්ටෙරා පිරොස්කා එස්කොබාර්

.

එස්ටෙරා පිරොස්කා එස්කොබාර් විසින් රචිත ලිපි

සාමාන්‍ය මිනිසෙක්

විලියම් කේරී රෝගී පිරිමි ළමයෙක් විය. ඔහු එංගලන්තයේ නෝර්තම්ප්ටන් නගරය අසළ දුගී පවුලක ඉපදුණි. ඔහුගේ අනාගතය එතරම් දීප්තිමත් බවක් නොපෙණුනි. එහෙත් දෙවියන්වහන්සේ ඔහුට ශ්‍රේෂ්ඨ සැළසුම් තබා තිබුණි. විශාල බාධා මැද ඔහු ඉන්දියාවට ආවේය. ඔහු එහි විශාල සමාජීය වෙනස්කම් කළේය. බයිබලය බොහෝ ඉන්දියානු භාෂාවලට පරිවර්තනය කළේය. ඔහු දෙවියන්වහස්සේටද සෙනගටද ප්‍රේම කළේය. දෙවියන්වහන්සේ වෙනුවෙන් බොහෝ දේවල් ඉෂ්ට කළේය.

යෙස්සේගේ් පත්‍රවූ දාවිත් සාමාන්‍ය…